PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK DAN HAL EHWAL PELAJAR) | FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
» PENTADBIRAN » PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK DAN HAL EHWAL PELAJAR)

PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK DAN HAL EHWAL PELAJAR)

Pejabat Timbalan Dekan (Akademik dan Hal Ehwal Pelajar), Fakulti Sains dan Teknologi Makanan mengendalikan urusan pentadbiran program akademik dan hal ehwal pelajar prasiswazah.

Kemaskini:: 19/07/2022 [haniesa]

PERKONGSIAN MEDIA

WWGHGAY:06:54