MAJLIS PELANCARAN PROJEK AMAL@FOOD DI L'APPRENTI DAPUR RAKYAT@UPM, FSTM. | FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
» BERITA » MAJLIS PELANCARAN PROJEK AMAL@FOOD DI L'APPRENTI DAPUR RAKYAT@UPM, FSTM.

MAJLIS PELANCARAN PROJEK AMAL@FOOD DI L'APPRENTI DAPUR RAKYAT@UPM, FSTM.

26 Oktober 2018 - Bahagian Pembangunan dan Jaringan, FSTM telah mengadakan Majlis Pelancaran Projek Amal@Food di L'apprenti Dapur Rakyat@UPM, FSTM. Projek ini telah dirasmikan oleh YBhg. Dekan FSTM dan turut dihadiri oleh wakil dari WAZAN, UPM.

Projek Amal@Food ini adalah bertujuan untuk :

a) Menyediakan landasan kepada staf di Fakulti yang ingin membuat amal kebajikan kepada pelajar asnaf dan miskin.

b) Memperkayakan program amal di Universiti dan membangunkan program amal kebajikan seumpamanya di Fakulti secara berterusan dalam membantu pelajar asnaf dan miskin di Fakulti untuk terus mendapatkan sumbangan berbentuk. 

Barisan staff L'apprenti Dapur Rakyat@UPM dan pelajar yang menjayakan Projek Amal@Food.