Direktori Staf Akademik | FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
» JABATAN » TEKNOLOGI MAKANAN » Direktori Staf Akademik

Direktori Staf Akademik

KETUA JABATAN 
 
 B.E (UPM), MSc. (UPM), Ph.D (UPM)

 Bidang Kepakaran
 Bidang Utama:Kejuruteraan Makanan
 Sub Bidang: Kejuruteraan Bendalir Superkritikal
 
 Maklumat Hubungan
 Pejabat: 047, Food 1, Aras Bawah, Pejabat Am Jabatan Teknologi  Makanan
 Tel : 03-9769 8414
 Emel: gunhean@upm.edu.my
 
 
PROFESOR  
 
 
 BSc. (UPM), Ph.D (UPM)

 Bidang Kepakaran
 Bidang Utama: Pemprosesan Makanan
 Sub Bidang: Kimia dan Teknologi bagi Lemak dan Minyak; Emulsi Dan   Nanoteknologi Makanan
 
 Maklumat Hubungan                                              
 Pejabat: 132, Food 1, Tingkat 1
 Tel : 03-9769 8418
 Emel: tancp@upm.edu.my
 
 
 
 BSc. (UKM), MSc. (UPM), Ph.D (Reading)

 Bidang Kepakaran
 Bidang Utama: Pemprosesan Makanan
 Sub Bidang: Pembangunan Produk Makanan; Penilaian Deria
 
 Maklumat Hubungan                                                
 Pejabat: 137, Food 1, Tingkat 1
 Tel : 03-9769 8372
 Emel: rosaz@upm.ed.my
 
 
 
 BSc. (UPM), MSc. (UPM), Ph.D (IIUM)

 Bidang Kepakaran
 Bidang Utama: Pemprosesan Makanan
 Sub Bidang: Bioteknologi Makanan
 
 Maklumat Hubungan                                             
 Pejabat: C3-09, Food 4, Tingkat 3
 Tel : 03-9769 8347
 Emel: shobirin@upm.edu.my
 
 
PROFESOR MADYA 
 
 BSc. (UPM), MSc. (UPM), Ph.D (Cornell)

 Bidang Kepakaran
 Bidang Utama: Pemprosesan Makanan
 Sub Bidang: Pemprosesan Bukan Terma
 
 Maklumat Hubungan                                    
 Pejabat: 109, Food 1, Tingkat 1
 Tel : 03-9769 8392
 Emel: noraadzahan@upm.edu.my
 
 
 
 Dip. (UiTM), BSc. (Strathclyde), MSc. (UKM), Ph.D (UKM)

 Bidang Kepakaran
 Bidang Utama: Pemprosesan Makanan
 Sub Bidang: Teknologi Koko Dan Minuman
 
 Maklumat Hubungan
 Pejabat: C3-16, Food 4, Tingkat 3
 Tel : 03-9769 8536
 Emel: aryatihussain@upm.edu.my
 
 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0601-2454
 
 
 BSc. (UKM), MSc. (UKM), PhD. (College Cork)

 Bidang Kepakaran
 Bidang Utama: Kejuruteraan Makanan
 Sub Bidang: Pembungkusan Makanan; Sains Polimer  
 
 Maklumat Hubungan                                              
 Pejabat: 1.21, Food 2, Tingkat 1
 Tel : 03-9769 8260
 Emel: hanani@upm.edu.my
 
 
 
 BSc. (USM), MSc. (UPM), PhD. (Kansas State) 

 Bidang Kepakaran
 Bidang Utama: Pemprosesan Makanan
 Sub Bidang: Teknologi Bijirin; Kanji Rintang Hadam
 
 Maklumat Hubungan
 Pejabat: 1.17, Food 2, Tingkat 1
 Tel : 03-9769 8257
 Emel: radhiah@upm.edu.my
 
 
 
 B.E (UPM), MSc. (UPM), PhD. (Michigan State)

 Bidang Kepakaran
 Bidang Utama: Kejuruteraan Makanan
 Sub Bidang: Reologi Makanan; Serbuk/Pengeringan Makanan; Teknologi   Penyempritan
 
 Maklumat Hubungan                                                 
 Pejabat: C3-28, Food 4, Tingkat 3
 Tel : 03-9769 8520
 Emel: rabiha@upm.edu.my
 
 
PENSYARAH KANAN
 
 BSc.(Hons.)(USM), MSc. (UPM), Ph.D (Cornell)

 Bidang Kepakaran
 Bidang Utama: Pemprosesan Makanan
 Sub Bidang: Teknologi Karbohidrat; Modifikasi Karbohidrat
 
 Maklumat Hubungan
 Pejabat: C3-12, Food 4, Tingkat 3
 Tel : 03-9769 8255
 Emel: nor_afizah@upm.edu.my
 
 
 
 BSc. (UPM), MSc. (UPM), Ph.D (Massey)

 Bidang Kepakaran
 Bidang Utama: Pemprosesan Makanan
 Sub Bidang: Teknologi Daging; Teknologi Protein
 
 Maklumat Hubungan                                       
 Pejabat: C3-29, Food 4, Tingkat 3 
 Tel : 03-9769 8412
 Emel: ismailfitry@upm.edu.my
 
 
 
 BSc. (UTM), MSc. (UKM), Ph.D (Herriot-Watt)

 Bidang Kepakaran
 Bidang Utama: Pengurusan Operasi Makanan
 Sub Bidang: Pengurusan Kualiti; Penambahbaikan Berterusan
 
 Maklumat Hubungan                                               
 Pejabat: 114, Food 1, Tingkat 1
 Tel : 03-9769 8376
 Emel: sarinalim@upm.edu.my