GARIS PANDUAN MoU/MoA | FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
» JARINGAN » JARINGAN INDUSTRI » GARIS PANDUAN MoU/MoA

GARIS PANDUAN MoU/MoA

Garis panduan ini bertujuan untuk memberi penerangan kepada semua Pusat Tanggungjawab berkenaan tatacara pelaksanaan Memorandum Persefahaman (MoU) dan Memorandum Perjanjian (MoA) (Akademik/Pertukaran Pelajar) di Universiti Putra Malaysia. Dengan adanya garis panduan ini, semua Pusat Tanggungjawab dapat mengendalikan proses mewujudkan MoU/MoA dan sekali gus menguruskan aktiviti atau projek di bawah skop MoU/MoA tatacara yang betul dan memberi impak yang tinggi kepada UPM. Bagi MoA selain Penyelidikan/ Akademik/ Pertukaran Pelajar, sila berurusan terus dengan Pejabat Penasihat Perundang-undangan (PPUU) di http://www.ppuu.upm.edu.my

Lampiran 1 - Carta alir proses kelulusan MoU
Lampiran A - Surat Hasrat Exchange of letters
Lampiran B - Contoh MoU
Lampiran C - Contoh MoA
Lampiran D - (i) Template MoU UPM (Versi Bahasa Inggeris)
Lampiran D - (ii) Template MoU UPM (Versi Bahasa Melayu)
Lampiran E - Contoh kertas kerja ke JPU
Lampiran F - Maklumbalas PUU
Lampiran G - Kertas Pembawa LPU
Lampiran H - Format aktiviti MoU
Lampirah I - Contoh surat penilaian memperbaharui MoU/MoA 

Kemaskini:: 11/09/2017 [shuhada_md]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 8367
Tiada
B1566553633