AMAL PUTRA | FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
» AMAL PUTRA

AMAL PUTRA

 
 
BSc. (Hons.)(Nottingham), MSc. (Reading), Ph.D (Reading)
Bidang Kepakaran:Kejuruteraan Makanan dan Pembungkusan Makanan              Pejabat: F5, Food 3, Aras 1
Emel: russly@upm.edu.my
Tel : 03-9769 8408

ORCID:
 
BSc. (Hons.)(Leeds), MSc. (Manchester Institute)
Bidang Kepakaran:Kejuruteraan Makanan dan Kejuruteraan  Bioproses
Emel: badli@upm.edu.my                                                     
Pejabat: 131, Food 1, Aras1
Tel : 03-9769 8389

B1606477843