UTAMA | FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN

MAKLUMAT PENGAJIAN PRASISWAZAH

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACELOR

a) Calon Dalam Negara          
     :: Calon lepasan Matrikulasi
     :: Calon lepasan STPM    
     :: Calon lepasan SPM     
     :: Calon lepasan Diploma

Pra Siswazah

Universiti Putra Malaysia (UPM) menawarkan program sepenuh masa kepada calon-calon yang layak kepada pemegang STPM / Setaraf, Matrikulasi / Asasi, pemegang Diploma / kelayakan setaraf sebagai syarat kemasukan Ijazah Sarjana Muda UPM. Sementara itu, pemegang SPM / kelayakan setaraf akan ditawarkan untuk program Diploma dan Asasi Sains Pertanian.

Pengajian Siswazah

Universiti Putra Malaysia (UPM) menawarkan pelbagai program pengajian pasca siswazah sebagai langkah untuk menjadikan Malaysia hab kecemerlangan pengajian tinggi di peringkat serantau dan antarabangsa. UPM sentiasa berusaha untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek akademik dan etika kerana golongan ini bakal menjadi perantara bagi meningkatkan imej dan nama UPM ke persada dunia. UPM pada waktu ini mempunyai peratusan staf akademik dengan kelulusan PhD yang tertinggi terbanding Universiti awam lain di Malaysia.

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang 

http://www.akademik.upm.edu.my/

http://www.food.upm.edu.my/akademik

http://www.sgs.upm.edu.my/Program Pengajian

Universiti Putra Malaysia (UPM) amat menitikberatkan keperluan dan keselesaan pelajar semasanya iaitu pelajar yang sedang menjalankan pengajiannya di UPM. Justeru, UPM menyediakan pelbagai kelengkapan teknologi dan juga kemudahan bagi menjamin keselesaan para pelajar. Selain daripada itu, pelbagai program dan aktiviti bukan akademik dijalankan untuk pelajar semasa agar mereka berasa gembira semasa berada di UPM dan sekaligus dapat menyeimbangkan pencapaian akademik dan pembangunan insaniah untuk kehidupan lestari.

 

FSTM e-Yearbook (the FOOD 2019/2020) yang memuatkan pencapaian dan kecemerlangan pensyarah, staf, dan pelajar FSTM bagi tahun 2019/2020. e-Yearbook ini turut memuatkan profail Pelajar Tahun Akhir sebagai cenderamata kenang-kenangan sebelum mereka bergraduat. Berbeza dengan Majalah Rasmi FSTM sebelum ini (BINGKISAN) yang diterbitkan dalam Bahasa Melayu, the FOOD 2019/2020 diterbitkan dalam Bahasa Inggeris untuk meningkatkan keterlihatan FSTM dengan rakan industri / agensi / institusi pengajian luar.

KLIK :  THE FOOD 2019_2020 (FSTM E-YEARBOOK ).pdf

artikel
MEMAHAMI DIABETES DAN RISIKO-RISIKO YANG TERLIBAT
DIABETES
MEMAHAMI DIABETES DAN RISIKO-RISIKO YANG TERLIBAT
TENERA UPM: Latest Initiative In Promoting Malaysian Palm Oil
TENERA UPM: Latest Initiative In Promoting Malaysian Palm Oil
KEJAR UNTUNG, CETEK ILMU
KEJAR UNTUNG, CETEK ILMU
Artikel-artikel lain...
berita
HARI PELANCARAN PEMBANGUNAN PRODUK MAKANAN BAHARU
HARI PELANCARAN PEMBANGUNAN PRODUK MAKANAN BAHARU
Pada 29 April 2019, pelajar sarjana tahun ketiga Sarjana Muda Sains dan Teknologi Makanan (BSTM) telah menganjurkan Hari Pelancaran Pembangunan Produk Makanan Baru 2019.
pengumuman
Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: SPJOnline

aktiviti
ikuti kami
fb.png
youtube.png
twitter.png
insta.png
B1611226810