JABATAN | FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
» JABATAN

JABATAN

Terdapat tiga (3) jabatan di Fakulti iaitu Jabatan Sains Makanan, Jabatan Teknologi Makanan dan Jabatan Pengurusan & Khidmat Makanan

WWDfCAR:02:10