AKADEMIK | FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
» AKADEMIK

AKADEMIK

Dalam usaha untuk memastikan bahawa UPM sentiasa menjadi Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang terunggul dan tersohor di seantero dunia seiring dengan visinya, iaitu menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa, UPM sentiasa menitikberatkan kandungan program yang ditawarkan bertepatan dengan pasaran kerja semasa

Outbound  UPM mempunyai jaringan perhubungan yang luas dengan jalinan kerjasama di 40...selanjutnya...
Latihan yang akan dijalani ini akan dinilai berdasarkan hasil pembelajaran kursus yang telah...selanjutnya...
Saluran alternatif memberi peluang kepada calon yang mempunyai kelayakan akademik yang cemerlang...selanjutnya...
UJIAN KOMUNIKASI DALAM BAHASA MELAYU (UKOM) ...selanjutnya...
SXETQAP~