DOKUMEN | FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
» DOKUMEN

DOKUMEN

LATIHAN INDUSTRI
1
Borang Pengesahan Lapor Diri
2
Borang Permohonan Tempat Latihan Industri
3
Borang Laporan Penyelia/Pegawai Di Tempat Latihan
4
Borang Laporan Lawatan Pensyarah Pemantau
5
Buku Log Latihan Industri

PROGRAM MOBILITI
6
Borang Permohonan Pertukaran Kredit - Outbound
7
Borang Permohonan Insuran
8
Borang Permohonan Mobiliti Outbound
9
Borang Laporan Mobiliti Outbound

TEMPAHAN DEWAN/BILIK KULIAH
10
Borang Tempahan Dewan/Bilik Kulian

AKADEMIK
11
Pengecualian Kursus Prasiswazah
12
Brosur MoFS updated
13
Brosur MoFT
14
Borang Pencalonan Hadiah FSTM
15
Senarai Hadiah Fakulti
16
Piagam Pelanggan Prasiswazah
17
Pengecualian Kursus
18
Pakej ELEx
19
Kursus Universiti
20
Garis Panduan Langkah Pencegahan COVID-19 UPM
21
Pemindahan Kredit
22
Kalendar Akademik Sesi 2022/2023
23
Jadual Waktu Kuliah dan Amali Semester Pertama 2022/2023
24
Pengenalan kepada Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja (Makmal)
25
Panduan Permohonan Lawatan Industri/ Aktiviti Luar
26
UJIAN KOMUNIKASI DALAM BAHASA MELAYU (UKOM)

BUKU PANDUAN PROGRAM PRASISWAZAH
27
Buku Panduan Program 2020/2021
28
Buku Panduan Program 2021/2022
29
Buku Panduan Program 2022/2023
30
Buku Panduan Program Pengajian BSTMdK 2022/2023
31
Buku Panduan Program Pengajian BSPMdK 2022/2023
32
Buku Panduan Program Pengajian BSPPMdK 2022/2023
33
Buku Panduan Program Pengajian BSOPMdK 2022/2023
34
Buku Panduan Program Pengajian 2023/2024
35
Buku Panduan Program Pengajian BSTMdK 2023/2024
36
Buku Panduan Program Pengajian BSPMdK 2023/2024
37
Buku Panduan Program Pengajian BSPPMdK 2023/2024
38
Buku Panduan Program Pengajian BSOPMdK 2023/2024

BORANG
39
Borang Laporan Lawatan / Jaringan
40
Application for Study in UPM (Inbound)
41
PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT

PENASIHAT AKADEMIK
42
Senarai Pelajar & Penasihat Akademik 2022/2023
43
Senarai Pelajar Baharu & Penasihat Akademik 2023/2024
44
Senarai Pelajar & Penasihat Akademik BSTMdK 2023/2024
45
Senarai Pelajar & Penasihat Akademik BSPMdK 2023/2024
46
Senarai Pelajar & Penasihat Akademik BSPPMdK 2023/2024
47
Senarai Pelajar & Penasihat Akademik BSOPMdK 2023/2024

DOKUMEN
48
Garis Panduan penulisan artikel
49
Template Artikel
50
Talian Penting
51
TAKLIMAT KOMUNITI

FSTM E-YEARBOOK
52
FSTM E-YEARBOOK (2019/2020)

TAKWIM FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
53
Takwim FSTM 2018
54
Takwim Fakulti Sains dan Teknologi Makanan 2019

AMAL PUTRA
55
DOKUMEN

FOSTECH
56
RISALAH FOSTECH
57
LOGO FOSTECH

MAKMAL
58
PANDUAN PENGGUNAAN MAKMAL PENGAJARAN
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 8367
Tiada
SXETQAt~