PENGENALAN DAN SEJARAH FAKULTI | FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
» MENGENAI KAMI » PENGENALAN DAN SEJARAH FAKULTI

PENGENALAN DAN SEJARAH FAKULTI

Fakulti Sains dan Teknologi Makanan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Jabatan Sains dan Teknologi Makanan di bawah Fakulti Pertanian.  Penubuhan jabatan ini adalah selaras dengan keperluan negara bagi memenuhi kekurangan tenaga mahir dalam bidang makanan berasaskan sains.  Ketika itu hanya satu program prasiswaah ditawarkan iaitu Bacelor Sains dan Teknologi Makanan. 

Kemaskini:: 11/08/2017 [shuhada_md]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566554322